اطلاعیه جدید زمانبندی انتخاب واحد نیمسال مهر 1398

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فایل زمانبندی انتخاب واحد و برگزاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اینجا را کلیک نمایید.