***  اطلاعیه جدید  ***

دانشجویان محترم توجه فرمایید که رمز ورود به پنل کاربری شماره شناسنامه    شما میباشد.

اطلاعیه جدید انتخاب واحد نیمسال بهمن 1398

دانشجویان گرامی، توجه نمایید که جهت مشاهده کارنامه نیمسال مهر 1398 خود میبایست از قسمت گزارشها بخش کارنامه کامل را کلیک نمایید.

اطلاعیه جدید زمانبندی اصلاح شده انتخاب واحد نیمسال بهمن 1398

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فایل زمانبندی انتخاب واحد و برگزاری نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 اینجا را کلیک نمایید.